vineri, 20 februarie 2015

Alege să fii informat! 20 februarie Ziua Mondială a Justiţiei Sociale

În anul 2007 Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat data de 20 februarie a fiecărui an ca find Ziua Mondială a Justiţiei Sociale iar prima celebrare a acestei zile a avut loc pentru prima dată doi ani mai târziu, în anul 2009. Justiţia socială stă la baza coexistenței între națiuni. Drepturile popoarelor indigene, drepturile migranților, egalitatea între sexe stau la baza principiilor dreptului social. 

Totodată, OIM, Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat Declaraţia privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă militându-se astfel pentru dreptatea socială, solidaritatea și egalitatea de şanse.

Uniunea Europeană, prin toate acțiunile sale, evidențiază o preocupare continuă în vederea promovării mediului de lucru decent, a promovării conceptului de egalitate de șanse. România, ca și stat membru al Uniunii Europene, a aderat la strategiile uniunii cu privire la dezvoltarea socială şi dezvoltarea durabilă. 

Încă din anul 1957, prin Tratatul de la Roma este enunțat principiul remunerării egale pentru muncă egală. Este interzisă discriminarea angajaţilor din statele membre pe motive de naţionalitate. 40 de ani mai târziu, în 1997, prin Tratatul de la Amsterdam este enunțat principiul nediscriminării pe motive de sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilităţi, religie sau convingeri.

Secretarul general al Națiunilor Unite de la 1 ianuarie 2007, Ban Ki-moon, afirma "Diferențele dintre săraci și bogați sunt mari și în creștere în toată lumea. Trebuie să facem mai multe pentru a împuternici oamenii prin munca decentă, să sprijinim oamenii prin programe de protecție socială și să ne asigurăm că vocile celor săraci și marginalizați sunt auzite”

Ziua Mondială a Justiției Sociale reliefează importanța justiției sociale iar pentru Natiunile Unite, justiția socială reprezintă oglinda dezvoltării și a demnității umane.

Celebrarea acestei zile pe teritoriul statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite are ca principal scop promovarea unui mediu de lucru decent, a dezvoltării durabile, a egalitatății între sexe, a nediscriminării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu